نظریه فمینیستی در آسیاب در

المنتجات الساخنة

درباره‌ی نظریه‌ی دیدگاه فمینیستی پروبلماتیکا

نظریه‌ی دیدگاهِ او همان‌طور که در این مقاله آمده است، از این هسته‌ی نظریِ مارکسیستی برآمده است که پرولتاریا دارای چشم‌اندازِ متمایزی نسبت به روابطِ اجتماعی است که دست‌یابی او را به حقیقت ممکن می‌کند و چنین چشم

Contact

نظریه فمینیستی در جامعه‌شناسی: نگاهی کلی به ایده‌ها و

فمینیست‌های وابسته به رویکر وجودشناسی و هم‌چنین پدیدارشناسی به این مسئله می‌پردازند که زنان چگونه به عنوان ?دیگری?، در جوامع پدرسالار شناخته و تعریف شدند. برخی نظریه‌پردازان فمینیست نیز، به طور خاص بر این موضوع تمرکز می‌کنند که ?مردانگی? چگونه در روند اجتماعی شدن پرورش یافته و این روند چگونه ارتباط و تعاملی با روند پرورش ?زنانگی? در دختران دارد.

Contact

درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی Amir H. Payberah

18-10-2021CV. Blog Posts. Amir H. Payberah. Assistant Professor of Computer Science. درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی. 6 minute read. Published: October 18, 2021. در یک دوره شش ماهه، با تعدادی از دوستان، کتاب ?درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی? نوشته

Contact

معرفی کتاب نظریه فمینیستی بیدارزنی

07-04-2020اتکینسون (از جمله نظریه پردازان رادیکال فمینیست) در تزی که به عنوان تئوری مسئولیت فردی ارائه می‌دهد می‌گوید: ?انقلابی کسی است که به گونه‌ای عمل کند که فکر می‌کند هر کس در یک جامعه خوب و عادلانه باید عمل کند.? در نهایت می‌توان ادعا کرد که کتاب جوزفین دانون یکی از مهمترین آثار موجود در زمینه نظریه فمنیسیتی است.

Contact

نقد فمینیستی ensani.ir

نقد فمینیستی، بخشی از گفتمان فمینیستی است که در پی تجدید نظر در معیارهای نقد و ایجاد سنتی زنانه در ادبیات است. بررسی نقدهای فمینیستی نشریات تخصصی، نقش مهمی در شناسایی مسیر این گرایش در ادبیات

Contact

تاریخچه سوسیالیسم فمینیستی و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان

در هر صورت رفقای مرد ما که طی سال‌های ۷۰ میلادی یک‌ دوجین مقالات مارکسیست ـ فمینیستی خوانده‌اند و پیرامون آن بحث کرده‌اند، باید بتوانند ما را در امر هرچه بیش‌تر دیالکتیکی‌کردن نظریه‌ی مارکسیست ـ فمینیست یاری دهند

Contact

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی تریبون زمانه

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی[۱] کارولین نیو برگردان: سارا امیریان یادداشت مترجم: مباحث نظری فمینیستی در فضای فکری سال‌های اخیرِ ایران عمدتا از دیدگاه‌‌های پسامدرن و پساساختارگرا تاثیر گرفته‌اند.

Contact

نظریه فمنیست دانشگاه

فمینیسم مجموعهٔ گسترده‌ای از نظریات اجتماعی، جنبش‌های سیاسی، و بینش‌های اخلاقی است که عمدتاً به وسیلهٔ زنان برانگیخته شده‌اند یا از آنان الهام گرفته‌اند، مخصوصا در زمینه شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آنها. به عنوان یک جنبش اجتماعی، فمینیسم بیشترین تمرکز خود را معطوف به تحدید نابرابری‌های جنسیتی و پیشبرد حقوق، علایق و مسایل زنان کرده‌است.

Contact

نظریه های فمینیستی در جهان و ایران (1)

در میان نظریه های گوناگون فمینیستی، سه نظریه مهم و گسترده قابل توجه است که بر ?تفاوت جنسی ? ، ?نابرابری جنسی ? و ?ستمگری جنسی ? تاکید دارد و هر یک با توجه به موقعیت و شرایط خاص اجتماعی صاحب نظران و پیروان آن بوجود آمده است.

Contact

نظریه های روانشناسی فمینیستی سیمون دوبووار

اگرچه او خود را فیلسوف نمی دانست ، اما تأثیر مهمی در اگزیستانسیالیسم فمینیستی و نظریه فمینیستی دارد . در 17 سالگي موفق به اخذ ديپلم از يك مدرسه كاتوليك شد.

Contact

درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی Amir H. Payberah

18-10-2021CV. Blog Posts. Amir H. Payberah. Assistant Professor of Computer Science. درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی. 6 minute read. Published: October 18, 2021. در یک دوره شش ماهه، با تعدادی از دوستان، کتاب ?درآمدی جامع بر نظریه‌های فمینیستی? نوشته

Contact

تاریخچه سوسیالیسم فمینیستی و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان

در هر صورت رفقای مرد ما که طی سال‌های ۷۰ میلادی یک‌ دوجین مقالات مارکسیست ـ فمینیستی خوانده‌اند و پیرامون آن بحث کرده‌اند، باید بتوانند ما را در امر هرچه بیش‌تر دیالکتیکی‌کردن نظریه‌ی مارکسیست ـ فمینیست یاری دهند

Contact

معرفی کتاب نظریه فمینیستی بیدارزنی

07-04-2020کتاب نظریه فمینیستی ازجوزفین دانون اثری تاریخی و مستند است. به این معنا که نویسنده با تمرکز بر فمینیسم در آمریکا دربازه زمانی قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم، با استفاده و بهره برداری از مجموعه‌ای جامع از منابع شامل کتب

Contact

نقد فمینیستی ensani.ir

نقد فمینیستی، بخشی از گفتمان فمینیستی است که در پی تجدید نظر در معیارهای نقد و ایجاد سنتی زنانه در ادبیات است. بررسی نقدهای فمینیستی نشریات تخصصی، نقش مهمی در شناسایی مسیر این گرایش در ادبیات

Contact

از فمینیسم جهانی تا فمینیسم ایرانی نگاهی کل‌گرایانه به

نظریه‌پردازی‌های عمیقی را صورت داده‌اند، اما آن‌چه در این میان قابل توجه است آن است که نظریه‌پردازی‌های صورت گرفته در واقع تطبیق نظریات مکاتب یاد شده بر مقوله جنسیت است به بیان دیگر این فمینیستی بودن این نظریات در

Contact

درامدی جامع بر نظریه های فمینیستی| رزمری تانگ|منیژه نجم

درامدی جامع بر نظریه های فمینیستی. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: ?کوشش‌های فکری زنان در کمتر از دویست سال گذشته چشم‌اندازهای تازه‌ای به روی دانش بشر گشوده و پرسش‌های مهم بسیار به میان آورده است.

Contact

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی تریبون زمانه

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی[۱] کارولین نیو برگردان: سارا امیریان یادداشت مترجم: مباحث نظری فمینیستی در فضای فکری سال‌های اخیرِ ایران عمدتا از دیدگاه‌‌های پسامدرن و پساساختارگرا تاثیر گرفته‌اند.

Contact

نظریه فیلم فمینیستی و فلسفه سینمای دلوز

فیلم های او دارای مضامین اجتماعی اند و به جز سه فیلم اول، در باقی آثار او، وضعیت زنان در جامعه امروز ایران به نمایش گذاشته شده است.برای دست یابی به هدف این پژوهش، که جست و جوی نظریه های فمینیستی در آثاربنی اعتماداست

Contact

دانلود مقاله نظریه های فرهنگی فیمینیستی

نظریه پردازان فیمینیسمیبرخی‌ از سه‌ نوع‌ اصلی‌ فمینیسم‌ سخن‌ گفته‌اند: لیبرال‌، رادیکال‌، مارکسیستی‌ یا سوسیالیستی‌. موج‌ دوم‌ فمینیسم ‌به‌ طور کلی‌ در نقد چگونگی‌ بازنمایی‌ زنان‌ در فرهنگ‌ عمومی‌ و

Contact

نظریه های روانشناسی فمینیستی سیمون دوبووار

اگرچه او خود را فیلسوف نمی دانست ، اما تأثیر مهمی در اگزیستانسیالیسم فمینیستی و نظریه فمینیستی دارد . در 17 سالگي موفق به اخذ ديپلم از يك مدرسه كاتوليك شد.

Contact

معرفی کتاب نظریه فمینیستی بیدارزنی

07-04-2020کتاب نظریه فمینیستی ازجوزفین دانون اثری تاریخی و مستند است. به این معنا که نویسنده با تمرکز بر فمینیسم در آمریکا دربازه زمانی قرن نوزدهم تا قرن بیست و یکم، با استفاده و بهره برداری از مجموعه‌ای جامع از منابع شامل کتب

Contact

نظریه های فرهنگی فمینیسم و دلالت های آن بر جامعه ی ایران

فمینیست ها بر این باورند که تاکنون جهان را ?مردان? تعریف کرده اند و ?زنان?، در این تعریف مردانه نادیده انگاشته شده اند، از این رو، هسته های اصلی تمامی نظریه های فمینیستی، برابری زن و مرد در همه ی زمینه های سیاسی

Contact

درامدی جامع بر نظریه های فمینیستی| رزمری تانگ|منیژه نجم

درامدی جامع بر نظریه های فمینیستی. در توضیحات پشت جلد کتاب آمده است: ?کوشش‌های فکری زنان در کمتر از دویست سال گذشته چشم‌اندازهای تازه‌ای به روی دانش بشر گشوده و پرسش‌های مهم بسیار به میان آورده است.

Contact

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی تریبون زمانه

رئالیسم، واسازی و (نظریه‌ی) منظر فمینیستی[۱] کارولین نیو برگردان: سارا امیریان یادداشت مترجم: مباحث نظری فمینیستی در فضای فکری سال‌های اخیرِ ایران عمدتا از دیدگاه‌‌های پسامدرن و پساساختارگرا تاثیر گرفته‌اند.

Contact

دانلود و خرید کتاب درباره‌ی نظریه‌ی دیدگاه فمینیستی؛ کتاب

دانلود و خرید کتاب درباره‌ی نظریه‌ی دیدگاه فمینیستی؛ کتاب سیاه ۱. نویسنده: نانسی هارتسوک روزبه آقاجری. انتشارات خرد سرخ. ۳٫۵ از ۴ نظر. ۳٫۵ از ۴ نظر. برای خرید و دانلود کتاب درباره‌ی نظریه‌ی

Contact

نظریه فیلم فمینیستی و فلسفه سینمای دلوز

فیلم های او دارای مضامین اجتماعی اند و به جز سه فیلم اول، در باقی آثار او، وضعیت زنان در جامعه امروز ایران به نمایش گذاشته شده است.برای دست یابی به هدف این پژوهش، که جست و جوی نظریه های فمینیستی در آثاربنی اعتماداست

Contact

تاریخچه سوسیالیسم فمینیستی و دیدگاه‌های نظریه‌پردازان

در هر صورت رفقای مرد ما که طی سال‌های ۷۰ میلادی یک‌ دوجین مقالات مارکسیست ـ فمینیستی خوانده‌اند و پیرامون آن بحث کرده‌اند، باید بتوانند ما را در امر هرچه بیش‌تر دیالکتیکی‌کردن نظریه‌ی مارکسیست ـ فمینیست یاری دهند.

Contact

نظریه های روانشناسی فمینیستی سیمون دوبووار

اگرچه او خود را فیلسوف نمی دانست ، اما تأثیر مهمی در اگزیستانسیالیسم فمینیستی و نظریه فمینیستی دارد . در 17 سالگي موفق به اخذ ديپلم از يك مدرسه كاتوليك شد.

Contact

خۆزگه‌: انواع نظریه‌های فمینیستی

در خلال این فراز و نشیبها، زنان نظریه‌ فمینیستی خلق کرده‌اند. با وجود گوناگونی این آثار، سه‌ نوع نظریه‌ گسترده‌ در میان آنها قابل تشخیص است: 1. جهت گیری است که‌ بر تفاوت‏های جنسی تاکید می

Contact

نظریه فمینیستی در روابط بین الملل

در سال های اخیر، با توجه به محدودیت های خاص هر یک از چشم اندازهای فمینیستی در عرصه نقد شناخت های موجود و عرضه سناخت ها و گفتمان های بدیل، برخی از فمینیست ها بر آن شدند که فمینیسم را به دستور کار نظریه انتقادی در معنای عام

Contact